• HELLRIDE Dirty Dogzz
  • Reborn A.T.F.A.L.
  • Огнено Elegance & Николай Иванов
  • Ride to Valhalla ABSOLUTE
  • Легенда за кристалната планина El Duo
  • Inspiration Synth Of The Rule
  • Народ, разсечен на две! ТОДИАН
  • История mr.Pertrubat
  • Disgrace TRASHIT

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол