• Craziness Candy Ivory King
  • Унес OUTSIDER
  • Ще тръгна El Duo
  • Вечната Пипи Old Mouse's Band
  • Viva Bulgaria Cross
  • Инвазия OFF Плевен
  • Edna Zemq Destination Rock
  • Гаден ден Metal Hit
  • Forgive me Me&Mike

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол