• Ghost Just In Cage
  • Време mr.Pertrubat
  • Подай ръка El Duo
  • Hero TRASHIT
  • The Breathtaker MT
  • Аз вярвам в теб Cross
  • They are Damyana
  • Голямата игра Летците
  • Майка ти BLACK ROSE

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол