• Вечната Пипи Old Mouse's Band
  • Viva Bulgaria Cross
  • Инвазия OFF Плевен
  • Edna Zemq Destination Rock
  • Гаден ден Metal Hit
  • Forgive me Me&Mike
  • The Change Of The Seasons Candy Ivory King
  • Луд съм (Правдата размахвам) ЛюбЕто
  • Win The War Deity

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол