• Ride to Valhalla ABSOLUTE
  • Легенда за кристалната планина El Duo
  • Inspiration Synth Of The Rule
  • Народ, разсечен на две! ТОДИАН
  • История mr.Pertrubat
  • Disgrace TRASHIT
  • Кръстопът ЛюбЕто
  • Блус за моята душа BLACK ROSE
  • Напред, след мечтите ТОДИАН

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол