• Кехая The Groovin'Pipers
  • Жадни за любов Cross
  • Душа на Клада Destination Rock
  • "Demons" TRASHIT
  • Rising Sunset Eryto Milanski
  • Бъди El Duo
  • Promise Me (Обещай ми) LuckySolo
  • All that I want to forget A.T.F.A.L.
  • Надпревара Metal Hit

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол