• Любовна литургия Калин Найденов
  • И след милион години El Duo
  • Hope ABSOLUTE
  • Trouble Seeker RedTrigger
  • ВЕЛИКАТА БЪЛГАРИЯ - INTRO plus ТОДИАН
  • NeverLet You Go-DEMO Cross-Duo
  • Кръстопътя на живота mr.Pertrubat
  • Зад стените на часовника VALIONSEN
  • The Unknown In Amber

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол