• Self Control Crystal Neverland
  • Майчина Земя Дилема
  • Fading Love Iguanna
  • Птици на съдбата Няма кой
  • Нов свят GpoinT
  • Спомени CATORGA
  • Синьо Nota Nula
  • Master of the flyes The outer limits
  • Очите ми са жадни за теб M.A.G.M.A.

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол