• Последния път Mr. Pertrubat
  • Завръщане Росица Бечева и Калин Найденов
  • Нощният ездач Шантаж
  • To Heaven and Back I.V.R. Project
  • Far from yesterday DEMO Blinded Through the Seasons
  • Стопли сърцето ми със длани Secret move
  • Hard Skin Metal Core Soulcore
  • Spartak Mystica
  • Viva Bulgaria Cross-Duo

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол