• Forever Love Millennium Aquarius
  • Tormented Tomorrow May Fall
  • Стига вече алкохол ABSOLUTE
  • In Pain DEITY
  • Гаден ден Metal Hit
  • I Found My Way Никола Драшков
  • WITHOUT EXONERATION C.O.R.E.
  • "NIGHTMARE" (1992) OUTSIDER
  • Reborn DEMO Blinded Through the Seasons

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол