• Цъфнал гербер, вързал Тиква Уран242
  • Последна целувка за сбогом Тихомир Георгиев ABSOLUTE

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол