• Dancing Dream In Late Spring Millennium Aquarius
  • Ниана Митков
  • Любовна литургия Калин Найденов
  • И след милион години El Duo
  • Hope ABSOLUTE
  • Trouble Seeker RedTrigger
  • ВЕЛИКАТА БЪЛГАРИЯ - INTRO plus ТОДИАН
  • NeverLet You Go-DEMO Cross-Duo
  • Кръстопътя на живота mr.Pertrubat

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол