• Chemtrails Soulcore
  • Ненапразно си живял Tsunami Rock Band
  • Просто Белези North from the South
  • Лъжеш ли? Cross-Duo
  • Not Enough KASHMIR
  • Friends Forever Millennium Aquarius
  • Decayed Memories Inflict
  • Lost hope Snade
  • Научи ме Веселин Костов

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол