• Mori-art-e Антагонист
  • Knights of Darkness Imperium
  • Electified RedTrigger
  • Сън Tushe
  • Да простя ли ЛюбЕто
  • Blinded ( DEMO ) Blinded through the seasons
  • Mentally Remorse Spiritualmind
  • King of fools Anthony Mi
  • Reborn SICKRED

Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол